Op een actieve manier op zoek naar nieuw werkgeluk.

Tijdens een re-integratietraject wordt gekeken naar passend werk. In eerste instantie verkent de werkgever samen met de werknemer de mogelijkheden voor aanpassingen in het huidige werk of wordt er onderzocht of een andere functie passend is. Wanneer het niet mogelijk is om te re-integreren bij de huidige werkgever wordt op advies van de bedrijfsarts een Spoor 2 traject ingezet. Het doel van een Spoor 2 traject is het vinden van een passende baan bij een andere werkgever.


Voor de medewerker

Je hebt jaren bij een werkgever gewerkt en opeens kan dit door omstandigheden niet meer. De werkgever verkent in eerste instantie via een Spoor 1 traject of een andere functie binnen de organisatie passend is. Als dit nog niet voor een structurele oplossing heeft gezorgd wordt een Spoor 2 opgestart.

Het doel van een Spoor 2 traject is bij ons niet alleen het vinden van een passende baan bij een andere werkgever, maar ook op een juiste manier afscheid nemen van je huidige werk(-gever) waardoor er duurzame doorstroom mogelijik is.

Stap 1: kennismaking

Tijdens het kennismakingsgesprek tussen jou, jouw werkgever en een van onze coaches bespreken we jouw situatie en welke re-integratiestappen er afgelopen periode al gezet zijn. Ook leggen we verwachtingen en afspraken vast.

Wanneer er een match is tussen jou en onze coach volgt stap 2.

Stap 2: plan van aanpak

Samen met de coach zoom je in op deze vragen: 

 • Waar loop je tegenaan?
 • Waar heb je de meeste behoefte aan?
 • Waar ben je het meest mee geholpen?

Vanuit dit gesprek wordt een eerste opzet gemaakt van een plan van aanpak. Dit plan zorgt voor een doelgerichte route tijdens het traject.

Stap 3: aandacht persoonlijke thema’s

Wanneer het traject daadwerkelijk van start gaat word je intensief begeleid en ga je aan de slag met jouw behoeftes t.a.v. een aantal persoonlijke thema’s, denk bijvoorbeeld aan:

 • Omgaan met het verlies van het eigen werk
 • Acceptatie van de huidige situatie
 • Vergroten van zelfvertrouwen
 • Het bepalen en zoeken van een nieuwe arbeidsrichting
 • Het sollicitatieproces
 • Het zoeken en vinden van een nieuwe baan

Als er behoefte is aan het opbouwen van structuur, het onderzoeken van de belastbaarheid of het ontdekken van nieuwe interesses kan er een werk- ervaringsplek ingezet worden. Dit kan op een van onze eigen werklocaties in Midden- en Noord- Limburg. Sluit een van deze locaties niet aan bij je wensen dan hebben we nog een breed werkgevers- netwerk dat we hiervoor kunnen benaderen.

Stap 4: afsluiting traject en nazorg

Het traject wordt afgesloten zodra er een passende baan gevonden is bij een externe werkgever. Wanneer je nog gebaat bent met lichte begeleiding binnen je nieuwe werkplek dan kun je voor de duur van 2 maanden terugvallen op je coach.

Het kan ook zo zijn dat je na twee jaar ziekte in aanmerking komt voor een WIA-beoordeling door het UWV. Dan pakt jouw werkgever het traject weer op met het UWV.


Voor de werkgever

Een werknemer is ziek en er is gebleken dat er geen passende baan is binnen uw bedrijf. Dan kan er een Spoor 2 traject ingezet worden. Als werkgever zoekt u een partij die uw werknemer hierin begeleidt.

Stap 1: aanmelding

Nadat u uw medewerker heeft aangemeld, vindt er een gesprek plaats tussen u en onze coach. Tijdens dit gesprek bespreken we de situatie vanuw medewerker en de re-integratiestappen die afgelopen jaar gezet zijn. Vervolgens zullen er afspraken gemaakt worden over de terugkoppeling en de voortgang van het traject.

Stap 2: kennismaking

Tijdens het kennismakingsgesprek tussen u, uw medewerker en onze coach wordt de situatie van uw medewerker besproken en verwachtingen afgestemd. Wanneer er een match is tussen uw medewerker en onze coach volgt stap 3.

Stap 3: invulling van het traject

Samen met uw medewerker stellen we een plan van aanpak op dat zorgt voor een doelgerichte route. Daarnaast richten we ons niet alleen op uw mede- werker, maar hebben we ook aandacht voor uw vragen in dit proces. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Met welke regels uit de Wet Poortwachter krijg ik te maken
 • Hoe ga ik als werkgever om met de huidige situatie
 • Hoe kan ik als werkgever mijn medewerker optimaal ondersteunen
 • Waar loop ik als werkgever tegenaan in dit proces

Werkervaringsplek

Door actief bezig te zijn wordt veel eerder zichtbaar wat iemands mogelijkheden zijn. Er is ruimte om weer structuur op te bouwen, de belastbaarheid
te testen en/of om nieuwe interesses te ontdekken. Daarom wordt onze begeleiding ondersteund door de inzet van een werkervaringsplek. Uw medewerker kan binnen een van onze eigen werklocaties in Midden- en Noord-Limburg laagdrempelig werkervaring opdoen zonder de druk van een betaalde baan. Mochten onze eigen plekken niet aansluiten bij de wensen, wordt er gebruik gemaakt van ons breed werkgeversnetwerk.

Monitoring

U ontvangt maandelijks een rapportage via de mail over de vorderingen. Wanneer nodig, zal er telefonisch contact worden opgenomen.

Stap 4: afsluiting traject en nazorg

De bemiddeling eindigt wanneer uw werknemer passend werk heeft gevonden of de Poortwachter periode is verstreken. Wij zorgen voor eeneindrapportage met een overzicht van de gezette stappen en zullen samen met u het traject evalueren. Na plaatsing zal 2 maanden nazorg worden geboden om er zeker van te zijn dat de plaatsing naar tevredenheid is verlopen.


Onze methodieken

Gedurende het traject kunnen we een aantal methodieken inzetten

Eigen werklocaties

Rendiz beschikt in Noord- en Midden Limburg over verschillende reguliere werklocaties. Dit behoeft een laagdrempelige werkplek waar de medewerker zonder druk snel aan de slag kan. Op deze werkplek zijn vakprofessionals werkzaam, maar tevens ook werkbegeleiders die de juiste ondersteuning bieden. Zo worden coachgesprekken aangevuld met ervaringen in de praktijk.

Positieve gezondheid

De methodiek Positieve Gezondheid sluit mooi aan bij onze manier van werken en zetten we in als gespreksinstrument om mensen in bewegingte krijgen. De Positieve Gezondheid geeft inzicht in 6 levensgebieden en geeft duidelijk richting aan ons plan van aanpak.

Systemisch werken

Systemisch werken (familie/werk opstelling) is een methodiek die we tijdens de coaching kunnen inzetten om de realiteit meer zichtbaar te maken. Niet alleen de eigen ervaring die we de realiteit noemen, maar de realiteit die daar onder ligt. Met een opstelling wordt letterlijk iemandshulpvraag neergezet en wordt een onbalans zichtbaar in het systeem.

De Loopbaantrechter

De loopbaantrechter zetten we in als iemand nog geen idee heeft welke richting passend is. De loopbaantrechter is een hulpmiddel om antwoord te krijgen op vragen wat iemand nu eigenlijk wil en wat de mogelijkheden zijn op de arbeidsmarkt.

 Hoe komen wij samen tot een succes

 • Eigen inbreng staat centraal
 • We werken op basis van gelijkwaardigheid
 • Zonder oordeel
 • Actief en betrokken
 • Persoonlijk contact
 • We houden vast en laten niet zomaar los
 • Inzet werkervaringsplek
 • Inzet diverse methodieken

 

Spoor 2 re-integratietraject Contactformulier

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer


Tips en info