Yes, we zijn live! 

Vanaf vandaag is onze nieuwe horecawebsite te bezoeken. Op deze website komen onder andere alle horecagelegenheden samen. 

Benieuwd? Check www.waardevolgenieten.rendiz.nl 

En de huidige horecawebsites dan? Je hebt nog een maand de tijd om hier afscheid van te nemen. Daarna gaan we écht over op de nieuwe website. 

Zaterdag 25 juni aanstaande van 10:00 tot 12:30 uur

Onze Loods zet zaterdag 25 juni de deuren open voor publiek. Onze Loods is een plek waar mensen terecht kunnen voor ondersteuning bij werk, taaleducatie, deelname aan activiteiten of een kopje koffie en een praatje. Tijdens de Open dag laten op we u graag zien wat Onze Loods kan betekenen op het gebied van participatie, taal en werk

De gemeente, Rendiz en NLW Groep zijn veheugd dat inwoners van Horst die ondersteuning nodig hebben bij werk dit nu dicht bij huis kunnen krijgen. Lokale initiatiefnemers en ondernemers zijn van harte welkom aan te sluiten bij de activiteiten van Onze Loods. Zo ontstaat bedrijvigheid die waardevol is voor de mensen die er werken én voor de samenleving van Horst aan de Maas.

Ontmoeten, ontwikkelen, ondernemen

9 mei jongstleden startten de activiteiten bij Onze Loods in Horst aan de Maas. Onze Loods biedt werkplekken voor mensen die extra begeleiding nodig hebben in het verrichten van werk. Ook zijn er mogelijkheden voor dagbesteding, taaleducatie, participatietrajecten of vrijwilligerswerk. Op termijn komt er plek voor inwoners die onder begeleiding groeien naar een betaalde baan.

Nog meer meedoen in Horst aan de Maas

Wethouder Roy Bouten: “Dit is een enorme kans om ervoor te zorgen dat mensen nóg meer mee gaan doen in Horst aan de Maas. Mensen die ondersteuning nodig hebben bij werk krijgen dat dichtbij huis. En lokale initiatiefnemers en ondernemers kunnen aansluiten bij de werkzaamheden onder begeleiding. Zo ontstaat bedrijvigheid die waardevol is voor de mensen die er werken én voor de samenleving van Horst aan de Maas. Ik ben enorm trots dat we dit samen met NLW en Rendiz organiseren.”  

Bezoek Onze Loods op 25 juni

Iedereen die een kijkje wil komen nemen bij Onze Loods is van harte welkom tijdens de open dag op zaterdag 25 juni aanstaande van 10:00 tot 12:30 uur. Komt u met de auto? Dan adviseren wij gebruik te maken van de openbare parkeerplaatsen zoals het Cuppenpedje en de parkeerplaatsen bij Sporthal de Berkel. U vindt ons aan de Venlose weg 22-24 te Horst.

Gemeente Horst aan de Maas, Rendiz en NLW Groep werken samen onder één dak.

Deze week starten de activiteiten bij Onze Loods in Horst, een plek waar mensen terecht kunnen voor ondersteuning bij het uitvoeren van werk, deelname aan activiteiten of een kopje koffie en een praatje tijdens de Open inloop. Na maanden van voorbereiding starten deze week de werkzaamheden op de werkplaatsen, krijgen statushouders de eerste taallessen als onderdeel van hun inburgeringstraject en opent DjeanZ de deuren van haar naaiatelier. Ook is iedereen van harte welkom tijdens de inloopmomenten.

De gemeente, Rendiz en NLW Groep zijn veheugd dat inwoners van Horst die ondersteuning nodig hebben bij werk dit nu dicht bij huis kunnen krijgen. Lokale initiatiefnemers en ondernemers zijn van harte welkom aan te sluiten bij de activiteiten van Onze Loods. Zo ontstaat bedrijvigheid die waardevol is voor de mensen die er werken én voor de samenleving van Horst aan de Maas.

Ontmoeten, ontwikkelen, ondernemen

Onze Loods biedt werkplekken voor mensen die extra begeleiding nodig hebben in het verrichten van werk. Ook zijn er mogelijkheden voor dagbesteding, participatietrajecten of vrijwilligerswerk. Op termijn komt er plek voor inwoners die onder begeleiding groeien naar een betaalde baan.

Bezoek Onze Loods op 25 juni

Iedereen die een kijkje wil komen nemen bij Onze Loods is van harte welkom tijdens de open dag op zaterdag 25 juni aanstaande van 10:00 tot 12:30 uur.

Onze loods website

Wij zijn blij te mogen vertellen dat wij met de initiatieven van Rendiz zijn toegelaten tot het register van de Code Sociale Ondernemingen. Bij de organisaties die zijn opgenomen in het CSO register kan iedereen – van consument tot overheid, en van medewerker tot investeerder – zien dat het, tot diep in de vezels van de bedrijfsvoering, gaat om een sociale onderneming.

Wij zetten ons in om de arbeidsparticipatie te verbeteren voor mensen met een inhaalslag op de arbeidsmarkt. Meer weten over onze aanmelding en welke impact we maken? Kijk hier op onze website en hier op de website van de Code Sociale Ondernemingen.

Het Participatie Collectief is in Noord-Limburg een nieuwe aanbesteding sinds 2022 waar arbeidsmatige groepsactiviteiten centraal staan met als doel doorstroom naar een betaalde baan. Mensen met een ondersteuningsbehoefte en arbeidspotentieel werken onder begeleiding in een zo’n regulier mogelijke werkomgeving. Binnen deze samenwerking bieden wij een breed scala aan verschillende branches waar deelnemers aan de slag kunnen gaan. De deelnemer werkt aan zijn/haar dagritme, structuur en sociaal netwerk, doet werknemers- en vakvaardigheden op én ontdekt zijn/haar interesses. Samen streven we naar een betaalde baan voor iedereen.

Alle betrokken medewerkers binnen Noord-Limburgse gemeentes zijn door PSW Werk, Rendiz en Qwyl geïnformeerd over onze diensten, samenwerking en werkwijze middels een presentatie bij Abdij Ulingsheide.

Wij kijken uit naar een mooie samenwerking waar we hopelijk veel deelnemers mogen begeleiden naar een nieuwe toekomst met een passende betaalde baan.

Voor informatie kun je terecht bij een van de samenwerkende partners.

pswwerk@psw.nl – pswwerk.nl

info@rendiz.nl – Rendiz.nl

info@qwylcoaching.nl – qwylcoaching.nl

Marketing van start 2

Maatschappelijke opvang Noord- en Midden-Limburg wordt vanaf januari 2022 uitgevoerd door de combinatie Moveoo, Leger des Heils, Rendiz en Xonar.

Vanaf 1 januari 2022 voeren de samenwerkende organisaties Moveoo, Leger des Heils Zuidoost, Rendiz en Xonar gezamenlijk de volledige maatschappelijke opvang uit voor de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg. Hieronder valt de preventie, opvang en begeleiding van dak- en thuisloze jongeren, volwassenen en gezinnen en de opvang van slachtoffers van geweld in afhankelijkheidsrelaties.Door middel van een aanbesteding eerder dit jaar, is de maatschappelijke opvang in Noord- en Midden-Limburg voor de periode 2022 – 2026 gegund aan de combinatie Moveoo (penvoerder), Leger des Heils, Rendiz en Xonar.

Organisaties en gemeenten werken samen

Deze organisaties vullen elkaar aan vanuit ieders expertise, ervaring en identiteit en zijn gedreven om samen te werken. Lokaal wordt samengewerkt met andere (specialistische) partners, zoals bijvoorbeeld de lokale wijkteams, jeugdhulp, GGZ en woningcorporaties. Vanuit gezamenlijk partnerschap met de betrokken gemeenten wordt gewerkt aan een maatschappelijke opvang die nog beter aan sluit bij de hedendaagse behoeften.

Samen met gemeenten wordt ingezet op het voorkomen van dak- en thuisloosheid, kleinschalige en lokale opvang, maximale participatie in de maatschappij en het bestrijden van geweld in de thuissituatie. Alle hulpvragen met betrekking tot (dreigende) dak- of thuisloosheid (jongeren, volwassenen en gezinnen) kunnen worden gemeld via een van de drie meldpunten in Noord- en Midden-Limburg (tel. 088-3379079). De toegang tot de opvang en begeleiding van slachtoffers van geweld in afhankelijkheidsrelaties, loopt niet via de meldpunten, maar net als voorheen via Veilig Thuis (tel. 0800-2000).

Maatschappelijke opvang in Noord- en Midden-Limburg

Het kan letterlijk iedereen overkomen dat problemen in het leven zich dusdanig opstapelen dat een veilig dak boven het hoofd in het gedrang komt. Ongeacht de aard van die problemen kan iedereen dan bij de maatschappelijke opvang terecht. Voor verschillende doelgroepen wordt op maat persoonlijke begeleiding geboden, inclusief ondersteuning om actief deel te nemen aan werk of activering en waar nodig wordt 24-uurs opvang in een eigen woonruimte geboden. Er zijn verdeeld over de regio meerdere zorgvuldig van elkaar gescheiden opvangplekken. Zowel voor mensen en gezinnen die acuut dakloos worden, door bijvoorbeeld economische of relationele problemen en mensen die kampen met meer langdurige complexe problematiek zoals psychische en/of verslavingsproblematiek. Jongeren van 18-27 jaar worden eveneens in eigen locaties in de regio opgevangen, met maatwerk voor de uitdagingen van hun generatie. Tot slot wordt ambulante begeleiding geboden voor slachtoffers (en daders) van geweld in afhankelijkheidsrelaties en waar nodig een veilige opvang van slachtoffers en hun kinderen in zelfstandige appartementen of studio’s. Door de samenwerking kunnen al deze doelgroepen vanuit de juiste expertise worden opgevangen en begeleid naar een veilige en duurzame eigen plek in de samenleving.

Innovaties en kleinschalige opvang

De samenwerkende partijen zetten in op innovatie, betrouwbare en bewezen dienstverlening en verdere ‘flexibilisering’ van de opvang. Het bewezen concept van de flexibele maatschappelijke opvang (FMO) zorgt ervoor dat waar mogelijk, de opvang in reguliere woonhuizen, verspreid over de regio wordt vormgegeven. Deze opvang is kleinschalig en dichtbij het eigen sociale netwerk. Dit bevordert rust, veiligheid en herstel. Ook is daardoor minder sprake van grote, centrale opvanglocaties. Alle opvang is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar.

Achtergrond Moveoo, Leger des Heils, Rendiz en Xonar

De vier samenwerkende organisaties voldoen aan alle wettelijke eisen, en hebben bewezen ervaring met het bieden van jeugdhulp, opvang, begeleiding, behandeling en activering van jongeren en volwassenen die (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben. Met persoonlijke aandacht en op een adequate en duurzame wijze helpen de vier aanbieders jongeren en volwassenen om hun eigen regie te hervinden om zo een zelfstandig bestaan op te bouwen.

Meer informatie: www.moveoo.nl www.legerdesheils.nl www.rendiz.nl en www.xonar.nl.

Rendiz, NLW Groep en de gemeente Horst aan de Maas gaan op één locatie activiteiten organiseren voor mensen die ondersteuning nodig hebben bij het verrichten van werk. Hier komen werkplekken waar mensen met wat extra ondersteuning aan de slag kunnen en krijgen mensen met een uitkering ondersteuning bij het zetten van stappen naar een betaalde baan. Daarnaast is er taalonderwijs voor inburgeraars. Er is in eerste instantie plek voor ongeveer 80 mensen.  

De gemeente organiseert samen met partners begeleid werk voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat gebeurt voor verschillende doelgroepen en op verschillende plekken. NLW Groep, een van de grootste partners hierbij, heeft op dit moment geen locatie in Horst aan de Maas. Inwoners moeten daarom naar een locatie in Panningen of Venray reizen. Daar komt nu verandering in: NLW opent een locatie in Horst. De exacte locatie, evenals de naam, wordt op een later moment bekend gemaakt.

Wethouder Roy Bouten: “Dit biedt een enorme kans om er voor te zorgen dat mensen nóg meer mee gaan doen in Horst aan de Maas. Mensen die ondersteuning nodig hebben bij werk, krijgen dat straks dichtbij huis. En lokale initiatiefnemers en ondernemers kunnen aansluiten bij die werkzaamheden. Zo ontstaat bedrijvigheid die waardevol is voor de mensen die er werken én voor de Horster samenleving. Ik ben enorm trots dat we dit samen met NLW en Rendiz gaan organiseren. En ik roep andere bedrijven op om mee te doen.”  

Voor alle mensen die werk onder begeleiding nodig hebben

In eerste instantie komen er beschutte werkplekken voor inwoners die niet kunnen werken in een gewone werkomgeving. Er komt op termijn ook plek voor inwoners die een arbeidsontwikkelingstraject doorlopen: ze verrichten er laagdrempelige werkzaamheden, als een eerste stap in de richting van een betaalde baan. Vanaf januari 2022 start het taalonderwijs voor inburgeraars. En inwoners kunnen dan ook op deze locatie terecht voor ondersteuning van de gemeente, bijvoorbeeld als er sprake is van schuldenproblematiek.  

De NLW Groep organiseert het werk en de begeleiding en ontwikkeling van de deelnemers. Ook Rendiz begeleidt de deelnemers, en zorgt voor laagdrempelige arbeidsmatige activiteiten, vrijwilligerswerk en voor de verbinding met de gemeenschap. Het Maatschappelijk Activeringscentrum speelt daarin een belangrijke rol.

Van intentie naar realisatie

De drie partijen gaan de plannen nu concretiseren. Daarvoor zoeken ze ook de samenwerking op met lokale ondernemers en initiatieven. Naar verwachting starten dit jaar nog de eerste kandidaten met hun werkzaamheden op de nieuwe locatie.  

Samenwerking NLW en gemeente HadM3

'Wat zou jij graag willen en waarom lukt dat niet?'

Jos Slaats

Mijn naam is Jos Slaats en vanaf het prille begin ben ik als trajectbegeleider werkzaam bij Rendiz.

In de loop der jaren hebben we allerlei diensten opgezet en ontwikkeld om mensen die een extra steuntje in de rug nodig hebben op weg te helpen. Inmiddels werken we binnen Rendiz zorg samen met een team van mensen die elkaar op allerlei fronten versterken en aanvullen. Dag in dag uit zijn we bezig met het zien, benutten en ontwikkelen van het potentieel van mensen en materialen. Uitgaan van wat wél kan. We kijken graag samen naar iemands persoonlijke ondersteuningsvraag en groeimogelijkheden om zo het juiste pad te kiezen. We geven graag ruimte voor eigen initiatieven. De deelnemer wordt uitgedaagd, maar houdt de eigen regie.

Uitgangspunt voor de begeleiding is altijd geweest: 'Wat zou jij graag willen en waarom lukt dat niet?' Vaak spelen er meerdere onderliggende factoren. Stabiliteit op andere levensgebieden speelt een grote rol. Belangrijke vragen hierover hebben te maken met de woonsituatie, psychische of fysieke gezondheid. Wij kijken eerst en vooral naar verschillende levensgebieden rond een persoon en zoomen in per levensgebied. Liggen daar wensen, zou iemand iets willen veranderen?  Daarbij stellen we de vraag: 'Wat heb je daarvoor nodig? Wat kun je zelf en waar heb je hulp bij nodig?' Vervolgens wordt er gekeken of er een omgeving te creëren is die recht doet aan wat mensen kunnen èn willen. Van daaruit zie ik bij steeds meer mensen het vertrouwen groeien, maar bovenal zie ik groei aan zelfvertrouwen, eigenwaarde en geluk. Waardevol geluk.

Sinds dat ik als trajectbegeleider bij Rendiz van start ben gegaan heb ik binnen verschillende trajecten veel mensen mogen begeleiden en coachen. Onze aanpak heeft altijd gezorgd voor nieuwe trajecten en uitdagingen. Die zijn we altijd aangegaan en vaak zijn er nieuwe innovaties ontwikkeld om ze zo goed mogelijk tegemoet te treden. Daarnaast probeer ik op een creatieve en zorgzame wijze samen met een deelnemer een richting te bepalen. Luisteren, prikkelen, contact maken, humor en netwerken hebben er altijd voor gezorgd dat er beweging is ontstaan waardoor mensen uiteindelijk hun plek of richting vonden.

Naast dat mijn werk heel gevarieerd en uitdagend is en ik dagelijks mag werken met een hecht team, is vooral die wetenschap voor mij heel waardevol.

Systemisch werk maakt de realiteit zichtbaar.
Niet alleen onze ervaring die wij de realiteit noemen, maar de realiteit die daaronder ligt.   

  • Het kost me veel energie om mezelf in beweging te krijgen 
  • Mijn problemen worden maar voor een korte tijd opgelost en ze zijn weer terug voordat ik het weet 
  • Ik kan moeilijk de focus houden op datgene wat echt nodig is
  • Het loopt allemaal niet zo soepel zoals ik eigenlijk zou willen
  • Mijn inzet is honderd procent maar heb je toch het gevoel dat het niet voldoende is

Zo maar een paar hulpvragen die we regelmatig tegenkomen. Dergelijke hulpvragen benaderen we vaak door het toepassen van een systemische interventie. Tijdens deze interventie (opstelling) krijg je inzicht hoe jij verhoudt tot een bepaald persoon, situatie of thema. Voor ons als coach maar zeker ook voor jouw zijn deze inzichten zeer waardevol en een ondersteuning voor het verloop van je traject.  

Je krijgt niet alleen een waardevol inzicht maar ook handvatten waar je concreet mee aan de slag kunt.
We hebben allemaal een blinde vlek waar we ons niet van bewust zijn.
Systemisch werk helpt je om meer inzicht in te krijgen om van daaruit weer stappen te zetten richting een waardevoller leven. 

Meer informatie over systemisch werken lees je via onderstaande link:

Systemisch werk

 
 

Dag in, dag uit zijn de mensen van Rendiz bezig met het zien, benutten en ontwikkelen van het potentieel van mensen en materialen. Uitgaan van wat wél kan. En dat proberen we juist nu ook te doen.

Onze horecalocaties moeten tijdelijk (deels) de deuren sluiten maar we blijven mensen met een behoefte aan dagbesteding, werkervaring of coaching met open armen ontvangen. We zetten snel een training gastheerschap op, verzorgen kooklessen, kunnen meebouwen aan flexibele leefruimtes, bakken en wandelen.

Nóg meer dan normaal bieden we mensen een veilige omgeving waarbinnen ze kunnen winnen aan waarde, aan geluk en vertrouwen. 

 
  
 
 
 
 

Tips en info